VERENIGING VAN BOUWKUNST TILBURG


De Vereniging van Bouwkunst Tilburg stelt zich het volgende ten doel:
Een draagvlak te creëren om de academie, als instituut voor architectuur en stedebouw, maatschappelijk en cultureel te versterken en daarmee tevens op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs.
De kwaliteit van de beroepsuitoefening, en daarmee de kwaliteit van architectuur en stedebouw, te vergroten door (regelmatige) confrontatie van ontwikkelingen in de beroepspraktijk en ontwikkelingen op theoretisch niveau waarmee de discussie over het vakgebied wordt gestimuleerd.
Het zijn van een platform waarop vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten!
Meer informatie via:
Robin Janicki (voorzitter)
Ivo Bastiaansen (secretaris en penningmeester)
18-07-2017